AGSTAV TŘEBÍČ a.s. | Tel.: +420 568 831 111 | E-mail: info@agstavtrebic.cz
 

Rekonstrukce koupaliště Velké Meziříčí

Objednatel:   Město Velké Meziříčí
Místo realizace:   Velké Meziříčí
Rekonstrukce a modernizace koupaliště Velké Meziříčí


Termín zahájení prací : I.  etapa - září 2005                            Termín ukončení prací :  I.  etapa -  listopad 2005
                                  II. etapa - březen 2006                                                           II. etapa -  květen 2006


Cílem investora byla komplexní rekonstrukce koupaliště. Za necelý rok se podařilo vybudovat nový tobogán a s použitím bazénové fólie zrekonstruovat plavecký a dětský bazén včetně brouzdaliště. Současně s rekonstrukcí bazénových van proběhla výměna kompletní bazénové technologie a byly provedeny i úpravy bufetu včetně sociálního zázemí návštěvníků samozřejmě s nutnými úpravami pro invalidní návštěvníky.

1. Urbanistické řešení
Stávající koupaliště nabízí letní rekreaci obyvatelům a návštěvníkům města. Lokalita je z hlediska urbanistického řešení je vhodně začleněna do klidové zóny města, dobře komunikačně propojena jak pro osobní automobily, tak pro pěší. Velké množství stávající i navržené zeleně vytvořilo příjemné prostředí pro relaxaci.
               
2. Architektonické řešení
Záměrem bylo zrekonstruovat nevyhovující stav koupaliště, zmodernizovat venkovní bazény, provozně sociální objekt a výstavbu venkovního otevřeného tobogánu.Z pohledu architektonického řešení tato rekonstrukce koupaliště byla inovována na základě rostoucích požadavků na zkvalitnění, atraktivnost a vylepšení  služeb pro využití volného času a relaxace.

3. Dispoziční řešení
Dispoziční řešení  se týkalo především začlenění venkovního tobogánu do stávajících prostor koupaliště, dispozici exteriéru a ozelenění přizpůsobit novým požadavkům této rekonstrukce.

4. Konstrukční a materiálové řešení
Venkovní bazény
Rekonstrukce plaveckého bazénu délky 50m, dětského bazénu a brouzdaliště spočívala ve změně povrchů dna a stěn. Stávající keramické obklady byly nahrazeny bazénovou fólii DLW přecházející do přelivových žlábků, které jsou po obvodu bazénu. Akumulační jímka a strojovna čerpadel byla vložena do plaveckého bazénu v místě největší hloubky.
Provozně sociální objekt
Rekonstrukce probíhala převážně v objektu bývalé úpravny vody, která byla rozdělena na část zájmovou a část technologickou. Ostatní drobné práce se provedly v šatnách mužů a žen a v bývalé místnosti plavčíka.
Tobogán
Jedná se venkovní laminátový otevřený tobogán délky 60m včetně laminátové dojezdové plochy situovaný v jižní části koupaliště.