AGSTAV TŘEBÍČ a.s. | Tel.: +420 568 831 111 | E-mail: info@agstavtrebic.cz
 

Bělá, Studený Zejf km 8,650 - 9,100

Objednatel:   Povodí Odry
Místo realizace:   Studený Zejf, obec Písečná
Oprava povodňových škod na řece Bělá.