AGSTAV TŘEBÍČ a.s. | Tel.: +420 568 831 111 | E-mail: info@agstavtrebic.cz
 

Trafostanice, kompresorovna a základ pod CO2

Objednatel:   JITONA a.s.
Místo realizace:   areál firmy JITONA a.s. – pobočka Třebíč
Účelem stavby byla realizace novostavby trafostanice, kompresorovny a základu pod CO2 v areálu firmy JITONA a.s. – pobočka Třebíč.
Jedná se o jednoduchý přízemní zděný nepodsklepený objekt hranolového tvaru s plochou střechou s atikami a okapem. Rozměry objektu jsou 13,8x6,0m, výška atiky 4,17m a výška okapu 3,7m nad podlahou. Světlá výška 3,4-3,65m. Funkce objektu je dána jeho technickým vybavením – trafostanice a kompresorovna. Dispoziční řešení: trafo, rezerva pro trafo, elektrorozvodna, kompresorovna. Výtvarné řešení: strukturované omítky bílé barvy v kombinaci s bílými dveřmi a žaluziemi, sokl a klempířské výrobky v barvě šedé. Alternativně šedé i dveře a žaluzie.